محمد حسن زغيرزاده احمدي

مديريت و اجراي ساختمان مسكوني و تجاري

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسي مرتع آبخيزداري

موسسه/دانشگاه: دانشگاه زابل

مهارت‌ها

آشنايي كامل به كناف

100%

معماري داخلي

80%

چيدمان آرماتور ساختمان

80%

نقشه خواني ساختمان

100%

طراحي داخلي و نما

80%

سوابق شغلی

مدير

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

عربی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

فرانسوی

مهارت خواندن

40%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%

پروژه‌ها

عنوان پروژه: پروژه هاي ساختماني با نام حلما١

توضیحات: ساخت ساختمان ٣ طبقه در ٦واحد ١٠٠ متري

عنوان پروژه: ساخت ساختمان مسكوني با نام حلما٢

توضیحات: ساخت ساختمان ٤طبقه در ٨ واحد ١٠٠متري

عنوان پروژه: ساخت ساختمان مسكوني با نام حلما٣

توضیحات: ساخت ساختمان ٤طبقه در٤ واحد ١٢٥ متري

عنوان پروژه: ساخت ساختمان مسكوني با نام حلما٤

توضیحات: ساخت ساختمان ٤طبقه در ٤واحد ٨٠متري

عنوان پروژه: ساخت ساختمان مسكوني با نام حلما٥

توضیحات: ساخت ساختمان ٦طبقه در ٦واحد ١٥٠متري

تماس با من